De niet jaar-specifieke informatie is gebaseerd op herhalingen in de jaarlijkse bepalingen. Eventuele wijziging in deze bepalingen worden niet automatisch op deze pagina verwerkt. Zie KNZB voor de laatste gegevens.

Meerkamp

Tijdens deze wedstrijden worden beginnende zwemmers in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met een echte wedstrijd. De wedstrijden duren niet al te lang en er worden voornamelijk korte afstanden gezwommen. Meestal gaat een van de zwemtrainers mee die de zwemmers onder zijn of haar hoede heeft, met daarbij een vaste begeleider. Vaak is dit een ouder van een van de zwemmers.


Alles wordt goed uitgelegd aan de zwemmers en ze worden in het begin begeleid tot aan het startblok. De trainer en zwemmer kunnen na de wedstrijd gezamenlijk de race doornemen. De zwemmer kan vragen hoe het ging en de trainer zal de zwemmer zeggen wat hij of zij er van vond in positieve zin en waar de zwemmer zich op kan verbeteren.